CHÍNH SÁCH THANH TOÁN                                                                 

  1. Hình thức thanh toán bằng tiền mặt

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt: công ty chúng tôi sẽ thu phí vận chuyển bằng tiền mặt tại địa điểm kinh doanh (số 1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3) hoặc thu tại địa chỉ giao hàng của quý khách hàng.

  1. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản

Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản: quý khách hàng chuyển khoản thanh toán phí vận chuyển cho công ty chúng tôi trong  vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hàng. Trong trường hợp, có quy định khác trong Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển (Hợp đồng)  thì áp dụng theo các quy định ghi trong Hợp đồng.