Chúng tôi có những toa chuyên dụng riêng để vận chuyển các loại hàng hóa đặc biệt như :

  • Máy móc,
  • Thiết bị công nghiệp;
  • Hàng siêu trường, siêu trọng.
  • Nhiều loại hàng khác…